$left
$middle

Publicerad 2021-12-20 14:37

Senast uppdaterad 2021-12-20 14:42

Isbergs gata

Arbetet startar måndag 10/1 2022 och preliminär slutdatum för hela bygget är 2025-07-11.

Bild visar arbetsområdet samt tillfällig väg på Isbergs gata.

Orange yta visar arbetsområdet. Blå yta visar tillfällig väg. Klicka på bilden för att förstora den.

Det blir begränsad framkomlighet på Isbergs gata på grund av bostadsbyggande.

Tillfällig väg

Entreprenören kommer att bygga en tillfällig väg mellan den befintliga fastigheten i norr, och den framtida fastigheten i söder. Vägen är 3,5 m bred. Trafiken till Krankajen regleras med trafikljus.