$left
$middle
Bilden visar avstängningar på Örtfoftagatan och Sagoliden.

Rödmarkerade ytor visar avstängt arbetsområde.

Örtfoftagatan och Sagoliden

Örtfoftagatan och Sagoliden är avstängda i etapper på grund av ett kabelarbete.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-09-11 och 2023-10-06.

sv
sv