$left
$middle
Bild visar arbetsområdet samt omledning av trafik på Östra Förstadsgatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Blå linje visar omledning i östlig riktning.

Östra Förstadsgatan

Entreprenör ska utföra sten och asfaltarbete samt renovera busshållplatser. Vägen kommer enkelriktas i västlig riktning från Drottninggatan mot Exercisgatan.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2022-05-23 och 2022-07-22.

Östra Förstadsgatan enkelriktas endast under arbetstiden.