$left
$middle
Bilden visar avstängning på Östra Hyllievägen.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde. Blå linje visar omledning för bilister och leveranser till fastigheter.

Östra Hyllievägen

Vägen stängs av för genomfart pga ett vägarbete. Entreprenören ska riva de gamla farthinderna och bygga nya. Refugerna ska även sättas om. Gående och cyklister kan passera arbetsområdet.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-09-18 och 2023-10-06.

sv
sv