$left
$middle
Bild visar arbetsområdet samt omledning av trafik på Östra Varvsgatan.

Rödmarkerad yta visar avstängd gata. Blå och röd linje visar omledningsväg för fordonstrafik.

Östra Varvsgatan

Östra Varvsgatan stängs av för fordonstrafik. Entreprenören ska koppla in VA servis till fastighet.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2022-06-27 och 2022-07-15.

Fordon kommer åt parkeringshusen.