$left
$middle
Bild visar arbetsområdet samt omledning på Övägen.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Orange yta visar tillfällig väg för fordonstrafik. Ljusblå yta visar tillfällig väg för gång- och cykeltrafik.

Övägen

Det kommer bli begränsad framkomlighet på Övägen. Entreprenören ska bygga om Övägen och under arbetstiden byggs en tillfällig väg.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2022-06-27 och 2022-12-30.

I börjar av perioden ska arbetsplatsen etableras. Sedan ska den tillfälliga vägen byggas. Efter detta startar arbetet med att bygga om Övägen.