$left
$middle
Bilden visar en karta med avstängt arbetsområde på Pilåsgatan.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde.

Pilåsgatan

Pilåsgatan är avstängd på grund av ett VA-arbete. Entreprenören ska byta ut en serviceledning.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-11-23 och 2023-12-08.

sv
sv