$left
$middle
Bilden visar avstängt arbetsområde på  Regementsgatan och Davidhallsgatan.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde.

Regementsgatan och Davidshallsgatan

Det kommer att bli begränsad framkomlighet på Regementsgatan och Davidshallsgatan på grund av ett arbete. Entreprenören ska renovera fastigheten som ligger i korsningen Regementsgatan/Davidshallsgatan.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-05-22 och 2024-02-29.

Det är fasad och balkongrenovering samt takomläggning som ska utföras på fastigheten. Ett körfält kommer att stängas av för att få plats med bland annat bygghiss, lastplats, materialupplag och containrar. Gångbanan påverkas inte eftersom entreprenören bygger en gångtunnel.

sv
sv