$left
$middle
Bilden visar avstängt arbetsområde på Sigtunagatan och omledning av trafiken.

Grön markering visar hus som ska rivas, röd markering visar avstängt arbetsområde, blå linje visar omledning av trafiken.

Sigtunagatan

Fastighet Sigtunagatan 13 ska rivas och därefter ska en ny fastighet uppföras på samma plats. Sigtunagatan kommer därför att stängas av men gående kan passera på södra sidan av gatan. Arbetet kommer att delas upp i etapper.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-08-21 och 2023-11-06.

sv
sv