$left
$middle
Illustration över vägavstängningen.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde. Blå och röd linje symboliserar den allmänna trafikens väg förbi arbetsområdet. Gång- och cykelbana på vänster sida om arbetsområdet är öppen.

Skeppsgatan

På grund av bostadsbyggande kommer Skeppsgatan att stängas av för fordonstrafik.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2021-01-03 och 2023-03-31.

För att upprätthålla framkomligheten kommer entreprenören bygga en tillfällig väg förbi arbetsområdet. Den allmänna trafiken kommer att köra på den ”gamla” Skeppsgatan.