$left
$middle
Bilden visar översikt av avstängt arbetsområde i området Norra Sorgenfri.

Röd markering visar översikt av avstängt arbetsområde .

Text

Spårvägen, Linjettgatan m.fl.

Entreprenören färdigställer byggatorna i området Norra Sorgenfri. För gatorna i området ska det utföras arbete med markbeläggning i form av plattor, asfaltering och mindre VA arbeten.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-05-29 och 2024-12-22.

Etapp 1 pågår preliminärt mellan 2023-05-29 och 2023-11-01

Etapp 2 pågår preliminärt mellan 2023-07-03 och 2023-12-22

Etapp 3 pågår preliminärt mellan 2023-10-16 och 2024-02-01

Etapp 1 är de gator som utförs i första delen av projektet.

Etapp 2 är de gator som utförs i andra delen av projektet.

Etapp 3 stängs Celsiusgatan av för genomfartstrafik gå grund av ett vägarbete. Gatan ska smalnas av, där ska byggas farthinder, läggas farthinder samt utföras asfalteringsarbete. Fastighetsägare kommer åt infart som ligger i avstängningen.

Garage är tillgängliga under tiden som arbetet pågår och boende kommer åt sina ingångar.

Bilden visar de gator som utförs i första delen av projektet.

Etapp 1: Röd markering visar de gator som utförs i första delen av projektet. Klicka på bilden för att förstora den.

Bilden visar de gator som utförs under del två av färdigställandet i området Norra Sorgenfri.

Etapp 2: Blå markering visar de gator som utförs i andra delen av projektet. Klicka på bilden för att förstora den.

Bilden visar en karta med arbetsområde på Celsiusgatan, omledning för fordon som ska till skolorna där infart sker från Föreningsgatan samt tidigare etapper som är påbörjade i området.

Etapp 3: Rödmarkerad yta visar översikt av arbetsområdet, blå linje visar omledning för fordon som ska till skolorna där infart sker från Föreningsgatan, grönmarkerade ytor visar tidigare etapper som är påbörjade i området. Klicka på bilden för att förstora den.

sv
sv