Spillepengens trafikplats

Spillepengens trafikplats är idag hårt trafikerad. För att förbättra kapaciteten och säkerheten för trafik till Norra Hamnen, har vi nu byggt om platsen.

Trafikplatsen och broarna öppnade den 1 december 2015.

Darc Awards vinnare!

Spillepengens trafikplats är ett av tolv projekt som gick till final i det prestigefyllda Darc Awards. Vi är stolta och fantastiskt glada för att vårt projekt vann och att ljusdesigners över hela världen har uppmärksammat vår ljusdesigner Johan Moritz arbete.

Spillepengens trafikplats på kvällen

Spillepengens trafikplats, nattbelysning. Klicka på bilden för högre upplösning. Foto: Lars Bendroth, Malmö stad

Det är tidningen Mondo Arc som arrangerar tävlingen, där ljusdesigner skickar in projekt som slutfördes under 2015. En jury på nio kända ljusdesigner utser 12 bidrag, som över 1400 utbildade ljusdesigners runt om i världen får rösta på i de olika kategorierna. Spillepengens trafikplats tävlade i kategorin ”Structures”, där bl a broar, fasadbelysningar, sportanläggning mm deltar. 

Spillepengens trafikplats gestaltningsmål är att visa trafikanterna att här börjar staden, dag som natt. Pendlingscyklisterna ska kunna passera under bron med en upplevd trygghet och en väl avvägd belysning av bron ger en intressant ljusbild.

Lösningen är att vi behöll de höga belysningsmasterna runt cirkulationsplatsen vilket gör trafikplatsen synlig på avstånd för trafikanterna. Den varma gatubelysningen uppe på bron uppfattas som ett pärlband. Samtidigt spiller denna varmvita belysning ner på marken mellan broarna. Bropelarna belyses underifrån med en kallare vit belysning.

Ljussättningen har uppmärksammats av ljusdesigner från hela landet och används bland annat vid fototävlingar. Ansvarig för ljussättningen är Johan Moritz, ljusdesigner på gatukontoret i Malmö.

Andra utmärkelser

Trafikplatsens ljussättning kom nyligen på delad andra plats i Sveriges ljuspris 2015, tillsammans med Malmö lives inomhusbelysning. Motiveringen till att projektet kom till final:

  • "Projektet har en konsekvent genomförd idé som är suverän i sin enkelhet. Den kraftfulla och tydliga iscensättningen i landskapet lyfter platsen och bjuder på upplevelse och nödvändig säkerhet för trafikanterna nattetid. Ljuset spelar en avgörande roll för helhetsresultatet"
Spillepengens trafikplats från luften den 30 september 2015

Spillepengens trafikplats 30 september 2015. Flygfoto: Perry Nordeng

Flygfoto: Perry Nordeng

Målet med ombyggnaden

Utifrån platsens förutsättningar och de transportpolitiska målen togs fem projektmål fram:

  • förbättra trafiksäkerheten
  • öka transportkvaliteten för gods- och persontrafik
  • utveckla befintliga värden i landskapet
  • skapa attraktiva gång- och cykelstråk samt
  • förstärka ringvägarna runt Malmö.
Spillepengens trafikplats

För större foto, klicka på bilden

Senast ändrad: 2016-09-16 15:51