$left
$middle
Bilden visar avstängt område på Utställningsgatan och ersättningstrafikens färdväg samt omledning av övrig trafik.

Röd markering visar avstängt område, grön linje visar ersättningstrafikens (buss) färdväg. Blå och röd pil visar omledning av övrig trafik.

Utställningsgatan

Utställningsgatan är avstängd på grund av tågstopp mellan Malmö och Lund.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-09-21 och 2023-10-09.

sv
sv