$left
$middle
Bild visar arbetsområdet på Videdalsvägen och Hohögsgatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Blå linje visar omledningsväg.

Videdalsvägen/Hohögsgatan

Cirkulationsplatsen vid korsningen Videdalsvägen och Hohögsgatan stängs av. Entreprenören ska bygga om cirkulationsplatsen med nya farthinder, asfaltera om samt bygga om bussfickor strax väster om cirkulationsplatsen.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2022-05-30 och 2022-07-15.

Cirkulationsplatsen planeras att öppna upp för fordonstrafik i 3 stycken av in och utfarterna måndag den 4/7, men ena in och utfarten västerut mot Västra Skrävlingevägen hålls stängd till den 15/7.

Omledning

Trafiken leds om via Västra Skrävlingevägen och Ellenborgsvägen.

Gång

Gående kommer förbi arbetsområdet.