$left
$middle

Anmäl misstänkt allergireaktion

I det här formuläret kan du göra en anmälan till miljöförvaltningen om du fått en allergisk reaktion av mat du ätit eller köpt i Malmö. Du kan också ringa till miljöförvaltningen och livsmedelskontrollens servicetelefon och lämna anmälan per telefon. 

Det är livsmedelsföretagarens skyldighet att leverera säkra livsmedel. Om du serverats eller köpt ett livsmedel som du reagerat på, trots att du informerat om din allergi, har livsmedelsföretagaren (till exempel en restaurang eller ett café) begått ett fel. Oftast är felet helt omedvetet och beror på kontaminering (att varor ”smittat” varandra) och brister i kunskap.

Det är viktigt att anmäla allergireaktioner för att miljöförvaltningen ska kunna göra utredning och incidenter kunna undvikas i framtiden.

Du kan göra en anmälan även om du inte fått någon allergisk reaktion, men har uppmärksammat en osäkerhet vid serveringen och kunnat få en möjlig reaktion.

För att kunna göra en så bra utredning som möjligt är det viktigt att du lämnar namn och dina kontaktuppgifter till oss. Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig om vi har behov av ytterligare information. Chansen att vi ska kunna utreda din anmälan minskar då.

För att vi ska kunna göra en bra utredning är det
viktigt att formuläret fylls i så noggrant som möjligt.

Frågor med * är obligatoriska och måste besvaras.


Vill du bli kontaktad angående din anmälan? * (obligatorisk)

Vill du bli kontaktad angående din anmälan?


Om du svarade Ja på att bli kontaktad, på vilket sätt vill du att vi försöker nå dig?
Vilken eller vilka allergier eller intolerans har du? * (obligatorisk)
Vilka symptom på allergisk reaktion fick du? * (obligatorisk)
Var det allergireaktion på något som du känner till att du är allergisk mot?  * (obligatorisk)Matställets namn och adressFrågade du personalen om allergener, om maten innehåller något av det du är allergisk mot?


Har du sökt läkarvård/vårdcentral för symptomen? * (obligatorisk)


Har du varit i kontakt med matstället efter reaktionen?Tack för att du skickar in anmälan om allergisk reaktion.

Om du lämnat kontaktuppgifter så kommer vi att kontakta dig efter avslutad utredning eller om vi behöver mer information.

sv