$left
$middle

Anmäla matförgiftning

I formuläret nedan kan du göra en anmälan till miljöförvaltningen om du misstänker att du blivit sjuk av mat du ätit eller köpt i Malmö. Du kan också ringa till miljöförvaltningen och lämna anmälan på telefon. 

För att kunna göra en så bra utredning som möjligt är det viktigt att du lämnar namn och dina kontaktuppgifter. Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter men då kan vi inte återkomma till dig om vi har behov av ytterligare information. Förutsättningarna att vi ska kunna utreda anmälan minskar då.

Har ni varit flera i ett sällskap som blivit sjuka samtidigt, vid samma tillfälle och på samma ställe, ska ni göra en anmälan per person. Detta för att vi till exempel måste veta vad varje persons symptom varit för utredningens skull.

För att vi ska kunna göra en bra utredning är det viktigt att formuläret fylls i så noggrant som möjligt. Frågor med * är obligatoriska och måste besvaras.


Vill du bli kontaktad angående din anmälan? * (obligatorisk)


Vill du bli kontaktad angående din anmälan?Dag - månad - år

Ange tiden, det vill säga klockslaget.

Ange dag och tid.


Bor de som blev sjuka i samma hushåll som du? (Om ni inte bor i samma hushåll, be även de andra att göra var sin anmälan till oss.) * (obligatorisk)


Bor de som blev sjuka i samma hushåll som du? (Om ni inte bor i samma hushåll, be även de andra att göra var sin anmälan till oss.)


Till exempel lukt, smak, utseende, hantering, förpackning.

Vilka symptom fick du? * (obligatorisk)


Kryssa ett eller flera symptom
Vilka symptom fick du?
Kryssa i de påståenden som stämmer * (obligatorisk)


Du kan välja flera val.
Kryssa i de påståenden som stämmer


Har du under den senaste veckan före insjuknandet... * (obligatorisk)


Har du under den senaste veckan före insjuknandet...


Var ni till exempel flera i familjen som blev dåliga så kan uppgifter om de andra familjemedlemmarna lämnas här.

Tack för att du skickar in anmälan om misstänkt matförgiftning.

Om du lämnat kontaktuppgifter så kommer vi att kontakta dig efter avslutad utredning eller om vi behöver mer information. Om du vet att någon mer blev sjuk får du gärna be dem göra en egen anmälan.

sv