$left
$middle

Livsmedel för konsument

Du kan anmäla till oss om du misstänker att du har fått matförgiftning eller en allergisk reaktion efter att ha ätit på restaurang, kafé eller snabbmatställe i Malmö. Du kan också kontakta Malmö stad och lämna klagomål på livsmedelshantering eller på en vara som säljs i en livsmedelsbutik. Här hittar du som konsument några tips om livsmedelsförvaring, livsmedelsinformation med mera.

Minska matsvinnet

Varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person. Utöver det häller vi ut 26 kilo mat och dryck i vasken.

I FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, finns målet att halvera matsvinnet till 2030.

Det du kan göra är att minska matsvinnet hemma:

 • förvara maten enligt instruktionerna på förpackningen
 • förvara maten i rätt temperatur
 • se till att kylskåpet är inställt på 4 grader
 • "bäst-före-snooza" – det vill saga titta, lukta och smaka innan du slänger maten. Väldigt ofta kan den ätas trots att bäst före-datumet är passerat.

Om du har blivit matförgiftad eller fått en allergisk reaktion

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad när du har ätit på en restaurang, snabbmatställe, kafé med mer i Malmö ska du anmäla det. Det är även viktigt att anmäla allergireaktioner för att miljöförvaltningen ska kunna göra en utredning och för att incidenter ska kunna undvikas i framtiden.

Alla livsmedelsföretag är skyldiga att se till att personalen har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och att företaget har rutiner som säkerställer att den mat som säljs är säker att äta. Om du är på restaurang har du till exempel rätt att veta om maträtten innehåller allergener.

Vid misstänkta matförgiftningar kontrolleras bland annat personalhygien, rengöring och hantering av livsmedel i verksamheten. I de flesta fall tas även prover på den typ av livsmedel som anmälaren uppgett att den eller de har ätit. Vår kontroll gäller verksamheter i Malmö.

Om du har serverats eller köpt ett livsmedel som du har reagerat på, trots att du har informerat om din allergi, har livsmedelsföretagaren (till exempel en restaurang eller ett café) begått ett fel.

Lämna klagomål på livsmedelshantering eller vara

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller restaurang kan du höra av dig till oss på livsmedel@malmo.se eller 040-34 20 42, så gör vi en utredning. Du kan också vända dig direkt till företaget.

Om du har köpt en vara som är dålig ska du i första hand kontakta butiken eller tillverkaren. Är du inte nöjd med bemötandet kan du kontakta oss. Om du vill lämna ett klagomål på en vara som du har köpt är det bra att vara så specifik som möjligt. Ange till exempel

 • varför du inte är nöjd
 • namnet på varan
 • tillverkare
 • datum
 • eventuellt löpnummer/batchnummer.

Information på förpackade livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet i butik, är informationen på förpackningen mycket viktig. Livsmedelsinformationen får inte vara vilseledande.

Du har rätt att på förpackade livsmedel se

 • varans beteckning
 • ingrediensförteckning med allergener markerade
 • mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
 • nettokvantitet
 • datummärkning (bäst före-dag eller sista förbrukningsdag)
 • anvisningar för förvaring eller användning
 • kontaktuppgifter till företagare i vars namn livsmedlet saluförs eller importör
 • ursprung
 • bruksanvisning
 • verklig alkoholhalt
 • märkningen på svenska.

Kontakta oss

 • Avdelningen för livsmedelskontroll

  • E-post:  livsmedel@malmo.se
  • Telefon:  040-34 20 42
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
  • Postadress: 
   Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
sv