$left
$middle

MC-parkering

För MC-parkeringar på gatumark gäller samma regler och avgifter som för övriga parkeringar i området.

På följande parkeringsplatser finns särskilda MC-parkeringar:

 • Cederströmsgatans p-plats (Bulltofta rekreationsområde).
 • Edward Lindahlsgatan 22.
 • Gamlebrovägens p-plats (Sibbarp).
 • Kanalgatan vid vändplats.
 • Kungsgatan, (mitt emot nummer 50).
 • Limhamnsvägens p-plats (t-bryggan).
 • Närkesgatan vändplats, (mitt emot 1 b).
 • Regementsgatan p-plats (mitt emot nr 20).
 • Ribersborgsvägen p-plats (kallbadhuset).
 • Roskildevägens p-plats.
 • Segevångsgatan p-plats (mitt emot nummer 1).
 • Stortorget p-plats.
 • Östra Promenaden (mitt emot 7a).

Betalning vid avgiftsbelagd MC-parkering

Om du löser automatbiljett för parkeringen ska biljetten alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Annars är mobilbetalning ett praktiskt alternativ för motorcyklar om du vill undvika att biljetten blåser bort eller på annat sätt försvinner.

Det är tillåtet att parkera mer än en motorcykel i varje parkeringsruta, men tänk på att du ska betala avgiften per fordon.

Parkeringsplatser med p-skiva

För parkering på parkeringsplatser med p-skiva gäller samma tidsbegränsning som för övriga fordon. Dock behöver p-skivan inte finnas på motorcykeln då p-vakterna har andra sätt att kontrollera att tidsbegränsning efterlevs.