$left
$middle

Parkeringsanmärkning och flytt av fordon

Om du fått en parkeringsanmärkning för en parkering på allmän platsmark ska du betala en felparkeringsavgift. Det är inte Malmö stad som hanterar betalning eller eventuellt bestridande av parkeringsanmärkningen.

Identifiera vem som utfärdat anmärkningen

Parkeringsanmärkning från Parkering Malmö på allmän platsmark

En parkeringsanmärkning från Parkeringsövervakning Malmö är gul med texten ”Parkeringsanmärkning” skrivet högst upp.

Kontrollavgift från annat parkeringövervakningssbolag

En så kallad kontrollavgift från ett annat parkeringövervakningsbolag kan också vara gul eller i en annan färg. Du kan se vem som utfärdat kontrollavgiften på ena sidan av lappen som fästs på fordonet och vad du fått en anmärkning för.

Är lappen från ett annat parkeringövervakningssbolag behöver du följa deras kontaktvägar eller regler för överklagan.

Parkeringsanmärkningen bestrids till Polisen

Det är Polisen du ska vända dig till om du anser att parkeringsanmärkningen från Parkeringsövervakning Malmö är felaktig och ska bestridas.

Betala din felparkeringsavgift hos Transportstyrelsen

Det är Transportstyrelsen som du betalar din felparkeringsavgift till.

Felparkeringsavgifter

Det är kommunfullmäktige i Malmö som beslutar om kostnadsnivåerna för olika felparkeringsavgifter inom kommunen på allmän platsmark.

Tabellen visar kostnaden för alla felparkeringsavgifter.

Felparkeringsavgifter med beskrivningar

Felparkeringsavgift i kronor

Beskrivning

Lagrum trafikförordningen

1300

Fara/hinder

3 kap 47 § 1 p

1300

Gång- och cykelbana

3 kap 48 § 2 st

1300

På eller inom 10 meter före övergångsställe eller
cykelöverfart

3 kap 53 § 1 st 1

1300

I kollektivkörfält

3 kap 53 § 1 st 10

1300

På hållplats

3 kap 54 § 1 st

1300

På plats reserverad för rörelsehindrade

3 kap 54 § 3 st

1300

I ett cykelfält

3 kap 53 § 1 st 7

1300

På eller inom ett avstånd av 10 meter före en korsande
cykelbana eller gångbana

3 kap 53 § 1 st 3

1000

Järnvägskorsning

3 kap 47 § 2 p

1000

Skymmer märken/trafiksignal

3 kap 47 § 3 p

1000

Terräng inom tättbebyggt område

3 kap 48 § 1 st

1000

Mot färdriktningen, ej höger sida, ej i vägens längdriktning, ej så långt möjligt från körbanans mitt

3 kap 52 §

1000

I vägkorsning eller inom 10 meter från korsande körbana

3 kap 53 § 1 st 2

1000

I vägport eller tunnel

3 kap 53 § 1 st 4

1000

På eller i närheten av backkrön eller kurva

3 kap 53 § 1 st 5

1000

Längs en heldragen linje

3 kap 53 § 1 st 6

1000

I ett spärrområde

3 kap 53 § 1 st 8

1000

I en cirkulationsplats

3 kap 53 § 1 st 9

1000

På en ändamålsplats (exv lastplats, på- och avstigningsplats)

3 kap 54 § 2 st

1000

På plats reserverad för fordonsslag

3 kap 54 § 3 st

1000

Lokal trafikföreskrift om stannaförbud

10 kap 1 §

800

Cykelgata

8 kap 1a §, 1 st 2 p

800

Hindrar tillträde till andra fordon

3 kap 49 § 1 p

800

Utanför markering

3 kap 49 § 2 p

800

Inom 30 meter från en plankorsning

3 kap 55 § 1 st 1

800

Framför infart

3 kap 55 § 1 st 2

800

På huvudled

3 kap 55 § 1 st 3

800

Bredvid annat fordon

3 kap 55 § 1 st 4

800

På en mötesplats

3 kap 55 § 1 st 5

800

Lokal trafikföreskrift, parkeringsförbud

10 kap 1 §

800

Gågata, gångfartsområde

8 kap 1 § 1 st 2 p

600

Parkerat längre tid än tillåten vid P 24 tim

3 kap 49a § 1 st

600

Inte betalat avgift

3 kap 49a § 2 st 1 p

600

Villkor vid avgift

3 kap 49a § 2 st 2 p

600

Villkor vid P-skiva

3 kap 49a § 2 st 3 p

Tabellen uppdaterades 2021-04-09.

Fordonsförflyttning

Malmö stad flyttar felparkerade fordon. Om ditt fordon blivit flyttat vänder du dig till Parkeringsövervakning Malmö.

Du får betala de kostnader kommunen haft i samband med din felparkering och en avgift för att hämta ut fordonet. Allt som finns i eller på fordonet tillhör fordonet tills du betalar din skuld.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv