Nya parkeringsavgifter i Rönneholm och Ribersborg

Parkeringsområdena Rönneholm och Ribersborg byter under februari månad till en ny struktur för parkeringsavgifter.

För att möta bytet till nya parkeringsautomater, som inte skriver ut en pappersbiljett, gjordes strukturen för taxor om i hela Malmö. Bytet har pågått under 2020 och 2021 och nu ska Rönneholm (parkeringsområde GK-U) och Ribersborg (parkeringsområde GK-Z) att byta.

Istället för ”grön biljett” kommer det stå en bokstav på tilläggstavlan när du parkerar.

Utöver strukturförändringen kommer Taxa E att införas

Utöver förändringen från färg till bokstav som är en generell förändring i hela staden har det även skett en justering till Taxa E i området.

Den höga beläggningsgraden i Rönneholm och Ribersborg har gett svårigheter för boende att hitta en parkeringsplats för sin bil, särskilt kvälls- och nattetid, vilket låg till grund för bytet till Taxa E, som har dynstaxa.

Enklare att parkera i området för boende

Taxa E har även har en lågtaxa kvällar och helger. Med införande av en lågtaxa kan boendeparkörer i området prioriteras, och inte konkurrera i lika hög grad med parkörer från andra områden eller utanför Malmö.

Dygnstaxan för boendeparkörer kommer inte att förändras däremot påverkas antalet dagar man måste avlägga dygnstaxan. Var uppmärksam i gränsområdena på vilken boendeparkering som gäller.

Parkeringsautomaterna kommer under en övergångsperiod visa både Grön biljett och Taxa E.