$left
$middle

Tillgänglighet i offentliga lokaler

Malmö ska vara en stad för alla. En god fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsguiden

Tillgänglighetsguiden ger en snabb överblick av tillgängligheten i offentliga lokaler som

  • apotek
  • biografer
  • hotell
  • restauranger
  • butiker
  • bibliotek
  • anläggningar inom kultur- och fritidsområdet
  • medborgarkontor
  • vårdmottagningar.

Tillgänglighetsguiden är helt digital. Du väljer en kategori för att få information om tillgängligheten i den lokal du tänker besöka.

Kontakta oss om du upptäcker något fel

Malmö förändras ständigt och vi vill att tillgänglighetsguiden hänger med. Kontakta oss gärna om du upptäcker något som är fel så rättar vi till det så snart vi kan.

Om du inte kommer fram – enkelt avhjälpta hinder

Om du upplever fysiska hinder på allmänna platser eller i publika lokaler kan du anmäla dessa via länken nedan.

sv