$left
$middle

Tillgänglighet i offentliga lokaler

Malmö ska vara en stad för alla. En god fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om tillgänglighet i offentliga lokaler och ta del av innehållet i tillgänglighetsguiden.

Tillgänglighetsguiden

Tillgänglighetsguiden är en karta som ger dig en snabb överblick av tillgängligheten i offentliga lokaler. Kartan är indelad i olika lager utifrån olika typer av lokaler, så som:

  • apotek
  • biografer
  • hotell
  • restauranger
  • butiker
  • bibliotek
  • anläggningar inom kultur- och fritidsområdet
  • medborgarkontor
  • vårdmottagningar

Tillgänglighetsguiden är helt digital. Du väljer en kategori för att få information om tillgängligheten i den lokal du tänker besöka.

Kontakta oss om du upptäcker något fel i guiden

Malmö förändras ständigt och vi vill att tillgänglighetsguiden hänger med. Kontakta oss gärna om du upptäcker något som är fel så rättar vi till det så snart vi kan. Du hittar kontaktuppgifter till Malmö stad längst ned på sidan.

Bidra med information till tillgänglighetsguiden

Har du en lokal som du vill ska finnas med i tillgänglighetsguiden? Skicka in information om lokalen genom vårt formulär.

Tillgänglighetsrådgivare

På Malmö stad finns två tillgänglighetsrådgivare som arbetar för att den byggda miljöns tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ständigt förbättras.

Om du inte kommer fram – enkelt avhjälpta hinder

Om du upplever fysiska hinder på allmänna platser eller i publika lokaler kan du anmäla dessa via länken nedan.

Kontakta oss

sv