$left
$middle

Vi bygger om Lundavägen

I slutet av sommar påbörjas ombyggnationen av Lundavägen. Lundavägen är första delen i stadens utbyggnad av så kallade supercykelstråk. Det blir bredare cykel- och gångbanor och bättre möjligheter för uteserveringar.

Visionsbild på Lundavägen med bredare cykel- och gångbanor samt bättre plats för uteservering.

Visionsbild på Lundavägen med bredare cykel- och gångbanor samt bättre plats för uteservering.

Cykel- och gångbanor kommer breddas på södra sidan av Lundavägen från Värnhemstorget till Hornsgatan. På norra sidan blir det en ny busshållplats för avstigande passagerare från regionbussarna. Med bredare gångbanor kommer det även bli bättre möjligheter för uteserveringar.