Barn som upplevt eller utsatts för våld i nära relation

Det finns två verksamheter inom Kriscentrum som erbjuder stöd till barn som upplevt eller utsatts för våld i nära relation. På Kriscentrums samtalsmottagning kan barn och unga som upplevt våld i nära relation få hjälp och behandling. Barn och unga som utsatts för fysiskt våld kan få hjälp hos Kriscentrum för barn och ungdomar via socialtjänsten.

Hur söker jag hjälp?

Kontakta samtalsmottagningen om barnet och föräldern eller föräldrarna behöver samtalsstöd och behandling till följd av upplevt våld i hemmet eller en konfliktfylld familjesituation.

Kontakta socialtjänsten i det område där barnet bor om

  • barnet blivit utsatt för fysiskt våld av föräldern/föräldrarna
  • föräldern/föräldrarna behöver behandling på grund av att de utsatt barnet för fysiskt våld.

Kriscentrum för barn och ungdomar kan erbjuda hjälp via socialtjänsten som har öppet under kontorstider.

Akut hjälp utanför kontorstid

Om du har behov av akut hjälp utanför kontorstid och på helger ringer du Social Jour.

Om Kriscentrums samtalsmottagning – hjälp och behandling för barn och föräldrar

Samtalsmottagningen erbjuder behandling till barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet eller som lever eller har levt i en konfliktfylld familjesituation. Behandlingen är individuell och erbjuds till barn vars förälder eller föräldrar själva går i behandling.

Som förälder har du möjlighet att stärka och utveckla din förmåga att vara förälder, att arbeta med din föräldraroll och återuppbygga din föräldraauktoritet.

Vad Kriscentrum för barn och ungdomar kan hjälpa dig med

På Kriscentrum kan barn och ungdomar få hjälp att bearbeta det våld de bevittnat eller själva varit utsatta för samtidigt som personen som varit våldsam kan få hjälp att sluta med sitt beteende.

Vilken typ av behandling som blir relevant beror på om barnet har varit utsatt för våld eller om barnet har bevittnat våld. När barn har blivit utsatta för våld används en behandling som heter KIBB (kognitiv behandling vid barnmisshandel). För familjer där barn har bevittnat våld är behandlingen enskild samtalsterapi. Behandlingarna är gratis.

Läs mer