Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

För dig som i ditt yrke träffar människor som blir utsatta för människohandel

I ett samarbete mellan Malmö stad och Jämställdhetsmyndigheten har två medarbetare ett regionalt uppdrag mot människohandel. Regionkoordinatorernas uppdrag innefattar människohandel, oavsett ålder, för alla ändamål och omfattar region Syd: Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län.

När är ett ärende som rör misstanke om människohandel blir aktuellt i region Syd ska regionkoordinatorerna kontaktas. Regionkoordinatorernas uppdrag är att informera brottsutsatta om deras rättigheter samt samordna hjälpinsatser med exempelvis socialtjänsten, Migrationsverket, polis, sjukvården och boenden. Regionkoordinatorerna
kan även, tillsammans med internationella aktörer, verka för att hjälpa till ett tryggt återvändande.

Misstänker du människohandel så kontakta oss. För den utsattes skull önskar vi bli kontaktade i ett tidigt skede. Telefon: 020-35 40 40.