Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Här kan du få hjälp

Här hittar du information om hur du kan få hjälp om du lever under hedersförtryck. Alla barn och vuxna kan få hjälp av oss.

Kontakt

Telefon: 0723-71 22 49, vi svarar även kvällar och helger. 

E-post: resursteam.heder@malmo.se

Vid livshotande situation – ring 112

I vissa familjer och släkter är det viktigt att inte få dåligt rykte och behöva skämmas, alltså skada deras heder. Det kan betyda att man behöver anpassa sig för att undvika att det här händer. Det kan till exempel handla om att man inte får vara kär eller tillsammans med den man vill, eller att kontrollera någon i sin familj. Hedersförtryck kan drabba både barn och vuxna.

Resursteam heder kan hjälpa dig

Resursteam heder arbetar för dig som lever med någon form av hedersproblematik. Vi kan träffa dig där du känner dig trygg, det kan vara på din skola, arbete, förening, socialtjänst eller någon annanstans där du är. Du kanske behöver någon att fundera tillsammans med, berätta om hur du har det, hitta idéer om hur du skulle vilja ha det eller få reda på mer information om vad det finns för stöd eller hjälp att få. Ring 0723-71 22 49, vi svarar även kvällar och helger. Du kan också mejla oss på resursteam.heder@malmo.se.

Är din situation akut?

Då ska du alltid ringa 112.

sv