Barn- och föräldrastödet

Barn- och föräldrastödet vänder sig till familjer med barn 0–18 år som behöver någon att prata med för att få råd och stöd när allt känns jobbigt. All kontakt med oss är frivillig, kostnadsfri och det krävs inget bistånd.

Vårt team består av socialrådgivare som alla har lång erfarenhet av att träffa familjer i olika situationer. Vi är flexibla och arbetar för att möta dina behov.
Inga frågor är för stora eller för små. Vi har tystnadsplikt.

Vi erbjuder

  • Råd- och stödsamtal till enskilda individer, par och familjer
  • Föräldrastödsprogram i grupp eller individuellt
  • Barngrupper
  • Kortare, frivilliga kontakter utan dokumentation