Boka tid för att bekräfta faderskap

När ni har fyllt i formuläret får ni ett mejl inom kort med en bokad tid för besök på familjerätten. Glöm inte att svara på mejlet!

Observera att formulären är inte en bekräftelse av faderskap.


Om barnet är fött fyller ni i fullständigt personnummer. Om barnet inte är fött ännu fyller ni i beräknat födelsedatum.

Om barnet inte är fött ännu hoppar ni över den här frågan.
Är ni sambo? * (obligatorisk)
Är ni sambo?


Om ja, sedan hur länge?
Om ja, sedan hur länge?


Har ni gemensamma barn sedan tidigare?  * (obligatorisk)
Har ni gemensamma barn sedan tidigare?


Behöver ni tolk (gäller även engelska)? * (obligatorisk)
Observera att partner inte får tolka.
Behöver ni tolk (gäller även engelska)?Har ni gjort en assisterad befruktning?  * (obligatorisk)
Frågan innefattar äggdonation och spermiedonation, insemination och IVF.
Har ni gjort en assisterad befruktning?


Om ja, var har ni gjort assisterad befruktning?
Om ja, var har ni gjort assisterad befruktning?


Om ja, gäller er assisterade befruktning donation av följande?
Om ja, gäller er assisterade befruktning donation av följande?
Var det via en dold eller öppen donator? Obs! Gäller endast vid spermiedonation.
Var det via en dold eller öppen donator? Obs! Gäller endast vid spermiedonation.


Kontaktuppgifter till modern

Kontaktuppgifter till fadern