Boka tid för att bekräfta föräldraskap

När ni har fyllt i formuläret får ni ett mejl inom kort med en bokad tid för besök på familjerätten. Glöm inte att svara på mejlet! 

Observera att formuläret är inte en bekräftelse av föräldraskap.Är ni sambo eller gifta?  * (obligatorisk)
Är ni sambo eller gifta?


Om ja, sedan hur länge?
Om ja, sedan hur länge?


Behöver ni tolk (gäller även engelska)?  * (obligatorisk)
Observera att partner inte får tolka.
Behöver ni tolk (gäller även engelska)?


Har ni gjort en assisterad befruktning? * (obligatorisk)
Frågan innefattar äggdonation och spermiedonation, insemination och IVF.
Har ni gjort en assisterad befruktning?


Om ja, var har ni gjort assisterad befruktning?
Om ja, var har ni gjort assisterad befruktning?


Gäller er assisterade befruktning
Gäller er assisterade befruktningVar det via en dold eller öppen donator?
Var det via en dold eller öppen donator?


Kontaktuppgifter till modern

Kontaktuppgifter till den andra föräldern