Familjeklasser

Familjeklass är en insats som riktar sig till elever och deras föräldrar. En liten grupp elever från olika skolklasser samlas i familjeklassen en förmiddag i veckan under tolv veckor. Minst en förälder jobbar tillsammans med sitt barn i familjeklassen.

Idag finns familjeklass på Bulltoftaskolan

Du kan kontakta skolsekreteraren på Bulltoftaskolan om du har frågor eller vill ha mer information.

Telefon: 040-34 69 27

Syftet med familjeklasser är att ge elever en möjlighet att lyckas bättre i skolsammanhang genom ett tätare samarbete mellan hem och skola. Eleven får hjälp med att lära sig att ta ansvar för sitt eget beteende och att förändra sitt beteende i enlighet med de individuellt uppsatta målen.

Så här går det till

Familjeklasspersonalen stöttar dig som förälder med att hjälpa ditt barn med såväl skolarbete som uppförande. I arbetsmodellen anses du som förälder vara expert på ditt/dina barn och du ska därför vara med vid varje tillfälle.

Varje elev har individuellt uppsatta mål i familjeklassen. Du som förälder bedömer dagligen elevens resultat i förhållande till målen med hjälp av ett målschema som ni sätter upp i familjeklassen. Under övriga lektioner bedöms resultaten av lärare.