$left
$middle

Alla barn i centrum (ABC) – stärk barnets självkänsla och förebygg konflikter

De flesta föräldrar upplever vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur får vi tid till härligt umgänge med våra barn? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? En sak är säker, ingen förälder är ensam om dessa funderingar. ABC ger föräldrar till barn 3–12 år verktyg att hantera dessa situationer och stärka relationen till sina barn.

Anmälan

På anmälningssidan hittar du aktuella kursstarter.

Kursinnehåll

ABC har utvecklats av folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling. Utvärderingar visar på positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på barnets hälsa och utveckling.

ABC består av fyra gruppträffar á 2,5 timmar. Träffarna har olika teman och leds av utbildade gruppledare. Varje grupp har 10–12 deltagare som alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med barnen.

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

Mer information om ABC

I filmen nedan får du reda på mer om ABC. Den är framtagen av Ipsykologi, institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi på Karolinska Institutet.

sv