$left
$middle

Mammakraft – kurs för föräldrar

Mammakraft är en kurs för dig som är mamma, med barn i åldern 10 år och uppåt, som är orolig för att ditt barn ska hamna i kriminalitet, våldsbejakande extremism, droger eller något annat normbrytande beteende. I Mammakraft stärks du i ditt föräldraskap genom föreläsningar och lär känna andra mammor i liknande situation.

Under 10 träffar pratar vi med varandra och lyssnar på föreläsningar från familjebehandlare, skolkurator, polis, psykolog och socialsekreterare. Vi diskuterar bland annat oro kring omhändertagande av barn, föräldrarollen, våldsbejakande extremism och berättar var du ska vända dig om du behöver hjälp.

Mammakraft är ett samarbete mellan Plattform Malmö och föreningar, studieförbund och andra organisationer i Malmö.

Anmälan

Just nu har vi inga aktuella kurser. När det finns nya tillfällen att anmäla sig till lägger vi ut det på denna sida

Kursinnehåll

Träffarna kommer innehålla föreläsningar och dialog med olika professionella från viktiga funktioner i samhället.

Kursdeltagarna kommer att få möjlighet att lyssna och ställa frågor till olika professionella runt omkring i Malmö stad. Innehållet kommer bland annat vara; vilket stöd du kan få som förälder, vad gör ungdomar ute i stan på kvällarna, hur sätter jag gränser för mina barn och ungdomar, vilka riskbeteenden finns bland barn och ungdomar, hur fungerar skolans värld och vilka möjligheter har jag som förälder att påverka.

Vad andra mammor säger om Mammakraft

  • ”Det var bra, ny och nyttig information. Jag lärde mig att sätta gränser för mina barn.”
  • ”Det var rättning på mina tankar om hur socialen jobbar för att hjälpa alla i familjen.”
  • ”Spännande och bra information om hur man kan lösa problem och var man kan få första hjälpen om barnen hamnar i missbruk och tar droger.”