Föräldrarådgivarna

Föräldrarådgivarna erbjuder stöd till alla föräldrar i Malmö. Vi jobbar förebyggande vilket betyder att vi vill hjälpa innan problemen vuxit och blivit stora. All kontakt med oss är frivillig, kostnadsfri och det krävs inget bistånd. Vi dokumenterar ingenting och har tystnadsplikt.

fr

Vi vänder oss till föräldrar

  • som behöver råd kring sitt föräldraskap, till exempel om bemötande, rutiner, gränssättning och relationer
  • med behov av att utveckla sitt samarbete med varandra
  • i behov av samhällsinformation
  • som behöver hjälp med att ta kontakt med och kommunicera med andra aktörer (till exempel myndigheter).

Vi erbjuder

  • individuella samtal med lösningsfokuserad utgångspunkt. Samtalen kan ske på plats hos oss, via telefon eller på digitala kanaler, det kommer vi överens om tillsammans
  • föräldrakurser i grupp och individuellt
  • öppna mötesplatser för föräldrar.