Nätverksmöte för familjer

Malmö stad har särskilda nätverksteam som kostnadsfritt kan hjälpa till att anordna möten med ditt nätverk. Ett nätverksmöte är ett möte där du eller din familj bjuder in ert nätverk, det vill säga de människor som finns kring ett barn, en ungdom eller en vuxen.

När är det bra med ett nätverksmöte?

Det finns flera olika situationer då det är klokt att bjuda in till ett nätverksmöte. Här är några exempel:

  • När du eller din familj har bekymmer och behöver hjälp eller har drabbats av en kris.
  • När det finns många olika åsikter, oklarheter och kanske konflikter i ett nätverk.
  • När de inblandade behöver prata och utbyta information för att bättre kunna gå vidare.
  • När det finns något som oroar eller engagerar många kring ett barn, en ungdom eller vuxen.
  • När socialtjänsten gör en utredning.
  • När det kan underlätta att någon neutral person, som inte är inblandad, förbereder och håller i mötet eller samtalet.

Förberedelser inför nätverksmöte

Inför ett nätverksmöte anordnas ett förmöte där du tillsammans med nätverksledare planerar samt diskuterar vilka som är viktiga att bjuda in. Ett nätverksmöte leds av opartiska nätverksledare som har tystnadsplikt.