Helgvistelse LSS

Du som är mellan 8 och 23 år och har rätt till insatser enligt LSS kan ansöka om helgvistelse. Under helgvistelsen är du på antingen Finnhults gård eller Vombsjögården med andra barn och ungdomar under fredag till söndag, var fjärde vecka.

Om du vill vara på gården en särskild helg i månaden eller om du vill åka tillsammans med en kompis så försöker vi ordna det. Beroende på hur många som ansöker kan det förekomma väntetider innan du får en plats.

Ansök hos biståndshandläggare

Du kan också kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om helgvistelse LSS.

Hembesök inför helgvistelsen

För att skapa en så bra vistelse som möjligt erbjuds alla deltagare hembesök. Vi utvecklar verksamheten utifrån deltagarnas specifika styrkor, intressen och behov.

Kostnad vid helgvistelse

Deltagare betalar endast för mat som debiteras via faktura.

Personal och pedagogik

Under helgvistelsen finns det personal dygnet runt. Personalen har erfarenhet av att jobba med barn och unga med funktionsnedsättning och att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik.