Missbruksbehandling med sociala aktiviteter

Behandlingen vänder sig till dig som är över 18 år med missbruksproblematik, som har behov av struktur i vardagen och som har förutsättningar att klara behandling i öppenvård.

För att delta i behandlingen krävs det att du har

  • ett stabilt boende i Malmö
  • ett biståndsbeslut från socialtjänsten
  • en ASI-intervju som ska ha genomförts någon gång under det senaste året.

Behandlingen pågår i 3 månader och sker på dagtid under vardagar.

Har du frågor om behandlingen?

Kontakta Anna Ferm eller Jasmina Dymling.

Telefon: 0768-55 28 12

E-post: som.asf@malmo.se