Missbruksbehandling med sociala aktiviteter

Behandlingen vänder sig till dig som är över 18 år med missbruksproblematik, som har behov av struktur i vardagen och som har förutsättningar att klara behandling i öppenvård.

För att delta i behandlingen krävs det att du har

  • ett stabilt boende i Malmö
  • ett biståndsbeslut från socialtjänsten
  • en ASI-intervju som ska ha genomförts någon gång under det senaste året.

Har du frågor om behandlingen?

Kontakta Anna Ferm eller Jasmina Dymling.

Telefon: 0768-55 28 12

E-post: som.asf@malmo.se

Behandlingsprogram i öppenvården

Behandling och sysselsättning skapas genom Öppenvårdshuset Gustavs och Aktivitetshusets ordinarie utbud.

Mer om Öppenvårdshuset Gustavs utbud.

Stöd till hemlösa - Aktivitetshuset.

Genom att samordna insatser från båda verksamheterna skapas en insats med hög grad av struktur för dig som är i behov av mycket stöd för att kunna genomföra din missbruksbehandling i öppenvård.

Vi tar tillsammans fram din genomförandeplan.

Behandlingen pågår i 12 veckor och sker på dagtid under vardagar. När behandlingen är avslutad kan du erbjudas eftervård om du behöver det. Det innebär att du i mån av plats får fortsätta delta i aktiviteterna och får fortsatt personligt stöd av oss.