Bo tillsammans på vårdboende eller gruppboende

Makar eller motsvarande som lever tillsammans ska, i särskilda fall, få möjlighet att få bo tillsammans även på vårdboenden eller gruppboenden (särskilt boende).

Par som har bott tillsammans kan få möjlighet att fortsätta bo tillsammans på ett särskilt boende även om bara den ena parten har ett behov av sådant boende. Om den medflyttande behöver insatser så får ansökan om det ske på samma sätt som ansökan om hemtjänst i ordinärt boende. Den medflyttande erbjuds matabonnemang och betalar då för det enligt aktuell taxa.

Vid kontraktsskrivningen skrivs ett särskilt villkor in om att vid partners bortgång äger inte längre den medföljande partnern rätt till lägenheten.

Boendestandard för par

Du som får beslut om särskilt boende och har en medföljande partner erbjuds alltid tvårumslägenhet. Om ni båda har beslut om särskilt boende kan ni även komma att erbjudas varsin enrumslägenhet på samma boende.

Vid demenssjukdom

Om den som fått beslut om särskilt boende har en demenssjukdom kan endast demensboende erbjudas, även om den medföljande partnern inte har en demenssjukdom.

Prova på att bo tillsammans

Den medflyttande partnern kan få möjlighet att prova boendet under en tremånadersperiod för att se om det är den bästa lösningen. Malmö stad tar då hänsyn till dubbla hyreskostnader upp till sex månader (tre månaders provboende, tre månaders uppsägning av hyresavtal).

Det är viktigt att båda i paret känner att samboende på ett särskilt boende är en bra lösning. I vissa fall kanske en medföljande partner hellre kan tänka sig att bo på ett närliggande trygghetsboende eller seniorboende.