Kada je vama koji živite blizu takođe potrebno malo podrške i pomoći - podrška za sroknike u gradu Malmeu

Da li živite sa ili pomažete članu porodice ili prijatelju, starom ili mladom, kom je potrebna podrška usled funkcionalnih smetnji, bolesti ili zloupotrebe opojnih sredstava? Da biste u tome uspeli, ponekad je i vama samima potrebna podrška.

Možete da budete član porodice ili srodnik, ali možete biti i prijatelj ili komšija. Kad živite u blizini lica koje ne može da bude samostalno u svakodnevnom životu, možete dobiti pomoć od nas.

Kao srodnik, birate u kojoj meri želite da budete uključeni u brigu o vama bliskoj osobi. Učestvovanje srodnika treba da se zasniva na dobrovoljnoj bazi. Za brigu i negu vaše bliske osobe glavnu odgovornost ima opština.

Informacije i edukacija

Moguće je učestvovati u informativnim susretima i edukovati se o različitim pitanjima ili bolestima koje vi kao srodnik želite da znate ili je potrebno da znate. Obratite se gradu Malmeu i dobićete pomoć u pronalaženju onoga
što vam je potrebno.

Podrška u vidu razgovora

Ako vam je potreban neko s kim biste razgovarali, u gradu Malmeu postoje razgovori podrške. Razgovor može biti grupni ili pojedinačni. Ponekad razgovor može da se sastoji od razmene priča o svakodnevnim događajima sa nekim ko se nalazi u istoj situaciji. U drugim prilikama potreban je ozbiljniji razgovor u četiri oka u toku koga će se razmatrati teže misli i pitanja. Na mestima za sastanke održavaju se i otvoreni zajednički susreti.

Rasterećenje

Svakome je ponekad potrebno vreme za sebe, za odmor ili za aktivnosti. Na primer, vi koji kod kuće nekome pomažete, možete dobiti rasterećenje u domaćinstvu. Postoje čak i mesta gde osoba kojoj pomažete može da boravi, ponekad ili redovnije. Rasterećenje je besplatno za najviše 12 sati
mesečno, a zahtev se podnosi kod referenta. 

Evo kako to funkcioniše

U gradu Malmeu postoje lica koja su zadužena za pružanje informacija,
saveta i podrške namenjenih vama koji pružate podršku, pomažete ili
negujete nekoga. Oni vam mogu vam pomoći u pronalaženju pravog
kontakta za mere pomoći ili usluge i nekoga s kim biste razgovarali.

O podršci za srodnike možete čitati i na veb stranici grada Malmea.

U glavi V, član 10. Zakona o socijalnoj službi (Socialtjänstlagen) stoji:
„Lica koja neguju ili pružaju podršku sebi bliskoj osobi: Opštinski savet za socijalnu zaštitu ponudiće podršku u cilju olakšica licima koja neguju sebi blisku osobu koja je dugotrajno bolesna ili starija ili licima koja pružaju podršku sebi bliskoj osobi sa funkcionalnim smetnjama.“

Podrška vama koji nekome pružate podršku, nekome pomažete ili nekoga
negujete biće zasnovana na potrebama koje proizilaze iz vaše situacije i kroz mere i usluge će se obezbediti razuman životni standard i mogućnost
samostalnog života. Za mere ocenjene kao pomoć se zahtev podnosi kod
opštinskih referenata. Usluge možete dobiti bez razmatranja slucaja.

Podrška za srodnike u gradu Malmeu

E-pošta: anhorigstod@malmo.se

Uprava za zdravstvenu negu i zaštitu:

Starija lica, odrasli sa funkcionalnim smetnjama i odrasli sa somatskom bolešću.
Savetnici za srodnike
040–34 52 17
040–34 49 31
040–34 63 84

Uprava za podršku licima sa funkcionalnim smetnjama:

Socijalna psihijatrija
Savetnik za srodnike
040–34 72 56
0708–34 13 09

Zakon o pružanju podrške i usluga određenim licima sa funkcionalnim smetnjama
Savetnik za srodnike
0729–61 36 39

Uprava za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu:

Ustanova za lečenje bolesti zavisnosti otvorenog tipa Gustav (zloupotreba opojnih sredstava/zavisnici)
040–34 91 90

Maria Malmö (zloupotreba opojnih sredstava/mladic zavisnici)
040–33 71 70