$left
$middle

Kun sinä joka olet lähellä tarvitset myös tukea ja apua

Onko sinulla elämänkumppanina, perheenjäsenenä tai ys­tävänä nuorempi tai vanhempi henkil, joka tarvitsee tukea toimintakyvyn alenemisen, sairauden tai riippuvuuden vuoksi? Joskus tarvitset itsekin tukea jaksaaksesi auttaa muita.

Voit olla perheenjäsen tai sukulainen, mutta voit olla my ystävä tai naapuri. Jos lähelläsi on joku, joka ei pärjää yksin arkipäivän asioissa, voimme auttaa sinua.

Omaisena voit valita, kuinka paljon haluat osallistua lähei­sestäsi huolehtimiseen. Omaisten osuuden tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Päävastuu läheistesi huollosta ja hoidosta kuuluu kunnalle.

Tietoa ja koulutusta

Voit osallistua tiedotustapaamisiin ja saada tietoa eri kysy­myksistä tai sairauksista, joista sinä omaisena voit haluta tietää tai joista sinun pitäisi tietää. Ota yhteyttä Malm kaupunkiin, jotta saat haluamaasi tietoa.

Keskustelutukea

Jos tarvitset juttukaverin, Malm kaupunki tarjoaa kes­kustelutukea. Se voi tapahtua ryhmässä tai kahden kesken. Toisinaan voidaan jutella arjen tapahtumista jonkun kans­sa, joka on samanlaisessa tilanteessa. Joskus taas tarvitaan syvenpää yksityistä keskustelua, jossa käsitellään vaikeampia asioita. Kohtauspaikoilla järjestetään my avoimia yhteista­paamisia.

Omaa aikaa

Jokainen tarvitsee toisinaan omaa aikaa voidakseen levätä tai puuhata mieleisiään asioita. Kun avustat toista kotona, voit esimerkiksi saada kotiin sijaishoitajan. On my olemassa paik­koja, jonne voit jättää autettavasi tilapäisesti tai säännlisin väliajoin. Sijaishoito on maksutonta 12 tuntiin saakka kuukau­dessa, ja sitä haetaan asian käsittelijältä.

Näin se toimii

Malm kaupungissa on henkiluntaa, joka antaa tietoa, neuvoja ja tukea sinulle, joka olet toisen tukija, auttaja tai hoivaaja. Sinua autetaan lytämään oikeat kontaktit, kun tarvitset toimintaa tai palveluja ja kaipaat puhekaveria.

Läheistuesta voit lukea my Malm kaupungin kotisivuilta.

Sosiaalipalvelulain 5 luvun 10 §:ssä sanotaan: “Henkil jotka hoitavat tai tukevat läheistään: Sosiaalilautakunnan tulee tarjota tukea hel­pottaakseen niiden henkilden tyä, jotka hoivaavat pitkäaikaissairasta tai iäkästä läheistä tai tukevat toimintarajoitteista läheistä.”

Tuen sinulle joka tuet, autat tai hoivaat jotakuta, tulee lähteä niistä tar­peista, joita sinulla on omassa tilanteessasi, ja turvata sinulle toiminnan tai palvelujen avulla kohtuullinen elintaso ja mahdollisuudet itsenäiseen elämään. Tietyt palvelut haetaan tukikäsittelijältä, on my palveluita joita ei tarvitse hakea heiltä.

Omaistuki Malm kaupungissa: Kaupunkialueen hallinto Pohjoinen
040-34 58 74

Kaupunkialueen hallinto Itä
0708-31 48 57

Kaupunkialueen hallinto Etelä
040-34 74 37
040-34 72 56

Kaupunkialueen hallinto Länsi
040-34 63 84

Kaupunkialueen hallinto Keskusta
040-34 49 31

Sosiaalisten resurssien hallinta
040-34 93 00

Avohoitotalo Gustav (väärinkäyttriippuvuudet)
040-34 91 90

Jos sinulla on kysyttävää suomen kielen hallintoalueesta tai siihen liittyvistä palveluista, voit ottaa yhteyttä joko kaupungintoimistoon tai asiasta vastaavaan hallintoon.

fi