$left
$middle

اطلاعات از شهرداری مالمو در رابطه با درمان و مراقبت در این کمون

زمانی که بیمار و یا مسن می شوید اغلب در زندگی روزمره خود نیاز به کمک دارید. در این صورت باید کمکی که به آن نیاز دارید و حق استفاده از آن را دارا هستید به شما ارائه شود. در سوئد این کمون است که کمکی را که به آن نیاز دارید و حق استفاده از آن را دارید در اختیارتان قرار می دهد.

تقاضای کمک را به کمون تسلیم می کنید. کمون تقاضای شما را بررسی کرده و تصمیم می گیرد که چه کمکی می توانید دریافت کنید. در این بروشور می توانید بخوانید که کمون چه کمک هایی می تواند در اختیارتان قرار دهد.

کمک های خانگی

زمانی که مسن هستید می توانید تا زمانی که خودتان مایلید در منزلتان زندگی کنید.
کمک های خانگی به این معنی است که کارمندان کمون به منزل شما آمده و در موارد مختلف به شما کمک می کنند. شما می توانید برای زندگی کردن در منزلتان کمک و حمایت دریافت کنید:

کمک های خانگی در این موارد می توانند به شما کمک کنند:

  • در آوردن و پوشیدن لباس
  • دوش گرفتن
  • نظافت
  • شست و شو
  • خرید غذا
  • قدم زدن
  • مراجعه به برای مثال درمانگاه
  • دستگاه اعلام خطر و امنیت
  • دادن دارو

چگونه درخواست کمک خانگی کنید؟

اگر مایل به دریافت کمک خانگی هستید می بایست با یک مسئول رسیدگی به درخواست کمک در کمون خود صحبت کنید.
به مرکز تماس کمون از طریق شماره 00 10 34-040 زنگ بزنید.
بگویید که مایلید با یک مسئول رسیدگی به درخواست کمک صحیت کنید.
بگویید که در مجا زندگی می کنید و چند ساله هستید.
مرکز تماس شما را به فرد مسئول وصل می کند. همچنین می توانید به آدرس زیر ایمیل رارسال کنید: malmostad@malmo.se.

شما توضیح می دهید که برای چه مواردی نیاز به کمک دارید. مسئول مربوطه تصمیم می گیرد که چه کمکی می توانید دریافت کنید.

شما به همراه کارمندان کمک های خانگی کمون تصمیم می گیرید که آنها چه زمانی بیایند و چگونه به شما کمک کنند.
شخص رابطی به شما معرفی می شود که در رابطه با خدمات خانگی خود با وی در تماس باشید. جهت استفاده از خدماتی که دریافت می کنید هزینه ای می پردازید.
میزان هزینه بستگی به وضعیت مالی تان دارد.

خدمات درمانی خانگی

شما می توانید از خدمات درمانی در منزل استفاده کنید.
به آن خدمات درمانی خانگی گفته می شود. در خدمات درمانی خانگی پرستاران، متخصصین کاردرمانی و فیزیوتراپ ها کار می کنند.

خدمات درمانی خانگی در صورتی که خودتان به تنهایی و یا با کمک دیگران نتوانید به درمانگاه مراجعه کنید در اختیارتان قرار می گیرد.

چگونه درخواست خدمات درمانی خانگی کنید؟

اگر مایلید درخواست خدمات درمانی خانگی کنید به مرکز تماس کمون از طریق شماره تلفن 00 10 34-040 زنگ بزنید. مرکز تماس شما را به فرد مسئول وصل می کند.
همچنین می توانید به آدرس زیر ایمیل رارسال کنید: malmostad@malmo.se.

مسکن مراقبتی

اگر دیگر نتوانید در منزل خود زندگی کنید می توانید به یک مسکن مراقبتی نقل مکان کنید. یک مسکن مراقبتی مسکنی است برای افرادی که نیاز به کمک و مراقبت زیاد دارند.
یک مسکن مراقبتی یک ساختمان بزرگ با تعداد زیادی آپارتمان است.

سالن غذاخوری و محل دورهمی نیز وجود دارد.
در مسکن مراقبتی در آپارتمان شخصی زندگی می کنید.
در آپارتمان یک اتاق با دوش و توالت وجود دارد.

در یک مسکن مراقبتی همیشه کارمندی وجود دارد.
کارمندان در سه شیفت صبح، عصر و شب کار می کنند.

اگر مایل به نقل مکان به مسکن مراقبتی هستید باید چگونه اقدام کنید؟

اگر مایل به نقل مکان به مسکن مراقبتی هستید می بایست با یک مسئول رسیدگی به درخواست کمک در کمون خود صحبت کنید.
به مرکز تماس کمون از طریق شماره 00 10 34-040 زنگ بزنید.
بگویید که مایلید با یک مسئول رسیدگی به درخواست کمک صحبت کنید.

بگویید که در کجا زندگی می کنید و چند ساله هستید.
مرکز تماس شما را به فرد مسئول وصل می کند. همچنین می توانید به آدرس زیر ایمیل ارسال کنید: malmostad@malmo.se.

شما توضیح می دهید که برای چه مواردی نیاز به کمک دارید. مسئول مربوطه تصمیم می گیرد که آیا می توانید به یک مسکن مراقبتی نقل مکان کنید یا خیر.

برای زندگی در مسکن مراقبتی هزینه ای می پردازید.
میزان هزینه بستگی به وضعیت مالی تان دارد. در هزینه ای که میپردازید اجاره خانه، غذا، مراقبت و درمان گنجانده شده است.

واحد فعالیت های روزانه برای افراد مبتلا به بیماری دِمانس (زوال عقل)

واحد فعالیت های روزانه برای افرادی است که به بیماری دِمانس مبتلا هستند. ما در این واحد کارهایی را با هم انجام می دهیم. ما می توانیم بطور مثال موزیک گوش کنیم، جدول حل کنیم، روزنامه بخوانیم، حرکات ژیمناستیک نشسته انجام دهیم یا پیاده روی کنیم. گاهی اوقات به گردش و تفریح می رویم. ما باهم صبحانه و نهار می خوریم و چای/قهوه می نوشیم.

واحد فعالیت های روزانه کلوپ سفالون ”Club Cefalon” برای افرادی است که دارای تشخیص پزشکی بیماری دِمانس بوده و سن آنها زیر 66 سال باشد.

ما در کلوپ سفالون کارهایی را با هم انجام می دهیم. ما برای گردش و تفریح/تفرج از جمله به موزه ها و طبیعت می رویم، شنا/آب تنی می کنیم، نقاشی می کشیم، شیرینی می پزیم، به موسیقی می پردازیم و برنامه های چند سوالی برگزار می کنیم.

آیا می خواهید به یک واحد فعالیت روزانه بروید؟

با مرکز تماس کمون از طریق شماره تلفن 00 10 34-040 تماس بگیرید. بگویید که می خواهید با کارمند مسئول کمک و مساعدت (biståndshandläggare) صحبت کنید. شما همچنین می توانید به malmostad@malmo.se نیز ایمیل بفرستید.میزان هزینه بستگی به وضعیت مالی تان دارد. در هزینه ای که میپردازید اجاره خانه، غذا، مراقبت و درمان گنجانده شده است.

فرد راهنما، فرد جایگزین در خانه و فرد تماس

اگر برای بیرون رفتن از خانه به کمک نیاز دارید می توانید یک فرد راهنما درخواست کنید. فرد راهنما بطور مثال به شما کمک می کند که به رستوران یا کافه تریا بروید، لباس خریداری کنید، تحرک جسمانی داشته باشید، به محلی برای ملاقات با دیگران رفته یا به تئاتر و سینما بروید.

اگر شما از یکی از نزدیکان خود، بطور مثال یکی از اعضای خانواده یا یک دوست مراقبت و نگهداری می کنید، می توانید از کمون یک فرد جایگزین درخواست کنید. وقتی از یکی از نزدیکان خود مراقبت و نگهداری می کنید گاهی اوقات به استراحت و تمدد اعصاب نیاز دارید. کمون در اغلب موارد یک فرد جایگزین در خانه را در اختیار شما قرار می دهد. همچنین می توان در محله مسکونی نیز پیاده روی نمود.

اگر شما یا یکی از آشنایان شما برای ایجاد تماس های اجتماعی به کمک نیاز دارید، امکان درخواست برای یک فرد تماس وجود دارد.

آیا می خواهید فرد راهنما، فرد جایگزین در خانه و فرد تماس درخواست کنید؟

مرکز تماس کمون از طریق شماره تلفن 00 10 34-040 تماس بگیرید. بگویید که می خواهید با کارمند مسئول کمک و مساعدت (biståndshandläggare) صحبت کنید. شما همچنین می توانید به malmostad@malmo.se نیز ایمیل بفرستید.برای زندگی در مسکن مراقبتی هزینه ای می پردازید.

میزان هزینه بستگی به وضعیت مالی تان دارد. در هزینه ای که میپردازید اجاره خانه، غذا، مراقبت و درمان گنجانده شده است.

شما که خویشاوند هستید می توانید کمک و حمایت دریافت کنید

شما که خویشاوندی هستید که به یکی از نزدیکان خود که انجام امور روزمره به تنهایی برایش دشوار است کمک و حمایت ارائه می کنید یا با او زندگی می کنید ممکن است بتوانید از کمون کمک و حمایت دریافت کنید. شما می توانید با یک مشاور خویشاوندان
از طریق شماره تلفن 00 10 34-040 تماس بگیرید یا به malmostad@malmo.se.

محل دورهمی

در محل دورهمی می توانید با افراد دیگر ملاقات کنید.
در محل دورهمی با یکدیگر فعالیت های مختلف انجام می دهیم.
محل دورهمی سالن بزرگی است که متعلق به کمون است.

با هم چای و قهوه می نوشیم، نقاشی می کنیم، ژیمناستیک می کنیم، جشن ترتیب می دهیم یا بازهایی مانند بینگو یا ورق انجام می دهیم.
به میهمانانی که برای نواختن موسیقی و خواندن آواز پیش ما می آیند گوش می کنیم.
گاهی اوقات با هم به گردش یا رستوران می رویم. شما خودتان تصمیم می گیرید که در محل دورهمی چه کاری انجام دهید. شما می توانید در محال دورهمی دوستان جدید پیدا کنید.
رفتن به محل دورهمی رایگان است.

در همه محل های دورهمی می توانید، چایَ قهوه و یک شیرینی بخرید.
در برخی دورهمی ها رستوران هم وجود دارد که می توانید در آن خرید کنید و ناهار
بخورید.

محل های دورهمی متعددی در نقاط مختلف مالمو وجود دارد.
همه محل های دورهمی بزرگسالان در ساعات روز در روزهای دوشنبه تا جمعه باز هستند. محل های دورهمی که دارای رستوران هستند روزهای شنبه و یکشنبه نیز در ساعات ناهار باز هستند.

محل های دورهمی مالمو در کجا قرار دارند؟

اگر مایلید بدانید نزدیک ترین محل دورهمی در کجا قرار دارد می توانید به شماره
00 10 34-040 زنگ زده و از ما سوال کنید. همچنین می توانید از طریق وب سایت کمون اطلاعات بیشتری در رابطه با محل های دورهمی کسب کنید:
www.malmo.se/motesplatserforseniorer

fa