$left
$middle

Kurser och samtal vid stress och psykisk ohälsa för unga vuxna

Du som är mellan 16–29 år och som lider av lindrig ångest, stressproblematik, nedstämdhet och utanförskap kan få hjälp och behandling. Malmö stad erbjuder kurser i stresshantering för att främja hälsa och ett gott liv.

Kurs i stresshantering utifrån ACT

Som deltagare hjälper vi dig med förhållningssätt och metoder för att hantera stress, främja hälsa och börja ta steg i riktning mot det liv du vill leva.

Kursen i stresshantering kräver introduktionssamtal. Kontakta oss på telefon för att anmäla dig.

Samtal

Vi erbjuder en kortare samtalskontakt med fokus på att hantera känslor som stress och ångest. Vid behov av en längre kontakt hjälper vi dig vidare.

Så kommer du i kontakt med oss

Som ung vuxen är du välkommen att kontakta oss via telefon och prata med vår personal. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Du kan även kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster där du loggar in med bank-id.

Unga vuxna-mottagningen tar endast emot tidsbokade besök.