Stöd till unga som begår brott

Ungdomar och unga vuxna i åldern 13 år och uppåt som begår brott kan behöva hjälp med en beteendeförändring. Vårdnadshavarna kan i sin tur behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn. Då kan sociala insatsgrupper eller ungdomsteamet Lyftet hjälpa till.

Sociala insatsgrupper

Du som är över 18 år kan kontakta sociala insatsgrupper. Där träffar du personer som har kontakt med dig på olika sätt. Alla i gruppen samarbetar för att hjälpa dig att förändra ditt beteende och sluta begå brott.

Målet med arbetet

Den sociala insatsgruppen utgår från dig och dina behov. Målet är att det ska fungera bra för dig i skolan, på praktiken eller på jobbet och att du ska ha en meningsfull fritid.

Hur ofta träffar jag gruppen?

Du kommer att träffa gruppen regelbundet var fjärde till var sjätte vecka. Däremellan träffar du andra personer som kan stötta dig utifrån den planering som görs i sociala insatsgruppen.

Kontakta sociala insatsgrupper

Om ni vill veta mer om hur sociala insatsgrupper arbetar kan ni prata med en samordnare på sociala insatsgrupper på telefon 040-34 05 05.

Ungdomsteamet Lyftet

Lyftet är en öppenvårdsinsats för ungdomar i åldern 13–21 med kriminalitet, missbruk eller en kombination av dessa som huvudproblematik.

För att få insats via Lyftet behöver du kontakta din socialsekreterare. Har du ingen socialsekreterare kan du kontakta socialtjänsten i ditt stadsområde.

Arbetssätt

Insatsen är mycket flexibel och utgår från ungdomens och familjens eller nätverkets behov och är samverkansbaserad. Det betyder att vi samverkar med hela nätverket kring familjen, till exempel skola, BUP, polisen eller HVB-hem.

Behandlarna avgör vad som är lämpligt utifrån individens och familjens mål och behov, mottaglighet och beprövad erfarenhet. Insatsen kan variera i intensitet, allt från en träff i veckan till daglig kontakt. Några metoder vi använder är KSL, Komet, HAP, Återfallsprevention, FFT och Re-Pulse.

Kontakta Lyftet – för frågor och information om insatsen

Sandra Andersson, samordnare
Telefon: 0734-057181
E-post: sandra.andersson3@malmo.se

Tove Lundell, sektionschef
Telefon: 0701-467076
E-post: tove.lundell@malmo.se