Synpunkter på vård och omsorg

Nedan kan du läsa om hur du på olika sätt kan framföra dina synpunkter på vård och omsorg. Dina synpunkter är värdefulla för oss för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. När vi får in en synpunkt utreder vi vad som har hänt och ser till att eventuella brister inte upprepas.

Vänd dig först till verksamheten

Om du inte är nöjd med den vård du har fått från kommunen ska du i första hand ta kontakt med verksamheten som utfört vården och omsorgen. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som har hänt och rätta till eventuella fel och brister.

Om du känner att du hellre vill lyfta frågan med din kontaktman, biståndshandläggare, eller med någon ur personalen, så går det också bra. Dessa personer har nämligen ett ansvar att ta emot dina synpunkter och föra dem vidare till berörd chef.

Skicka in dina synpunkter till Malmö stad

Du väljer själv hur du vill lämna dina synpunkter. Du kan exempelvis enkelt fylla i dina synpunkter i formuläret nedan. Här kan du välja att vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med att fylla i din e-postadress.