$left
$middle

Lämna synpunkter på vård och omsorg

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Du kan välja att vara anonym om du vill. Tänk dock på att vi inte kan återkomma till dig om du lämnar dina synpunkter anonymt.

Vilken förvaltning gäller synpunkten?

_________________________________________________
Namn på verksamhet/adress (Till exempel hemtjänst, äldreboende, trygghetslarm, dagverksamhet)

_________________________________________________
Mina synpunkter

_________________________________________________
Jag önskar få svar via
#4 * (obligatorisk)
_________________________________________________
Namn

_________________________________________________
E-post

_________________________________________________
Telefonnummer

_________________________________________________
Adress

_________________________________________________
Information om behandling av personuppgifter: När du trycker på ”Skicka” kommer dina ifyllda personuppgifter att registreras hos Malmö stad. Dina uppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och de samlas in för att berörd verksamhet hos hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen eller funktionsstödsförvaltningen ska kunna hantera dina synpunkter eller klagomål och återkomma till dig. Om du vill veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter kan du gå till malmo.se/personuppgifter eller kontakta respektive förvaltning på hvo@malmo.se (hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen) eller registrera.fsf@malmo.se (funktionsstödsförvaltningen).
sv