Avgiftskontroller

Det är viktigt att alla betalar rätt avgift för plats på förskola, familjedaghem eller fritidshem. Ingen ska betala för mycket eller för lite. Malmö stad gör därför avgiftskontroller för att systemet ska vara rättvist.

Om det visar sig att du har betalat för lite i avgift för plats på förskola, familjedaghem eller fritidshem kommer du att få ett besked om att du ska göra en extra inbetalning. Om du har betalat för mycket så får du besked om att mellanskillnaden betalas tillbaka. Du som har betalat rätt avgift får inget besked.

Visar det sig att eventuella felmarginaler i dina inbetalningar understiger 600 kronor om året (50 kronor i månaden) så kommer du varken få tillbaka pengar eller behöva göra någon extra inbetalning.

Avgiftskontroll 2021

Alla som haft barn på förskola, familjedaghem eller fritidshem under 2019 ingår i avgiftkontrollen 2021. Det beror på att de sista slutskattebeskeden för 2019 var klara i december 2020. Har ditt barn gått på förskola, familjedaghem eller fritidshem under 2019 så ingår du i kontrollen även om barnet nu har slutat.

Ett antal hushåll får ett besked om de ska få mellanskillnaden tillbaka eller göra en extra inbetalning per post före sommaren 2021. De flesta hushåll får beskedet i september eller oktober 2021.

Brev på olika språk till vårdnadshavare som ingår i avgiftskontrollen

Så går avgiftskontrollen till

Avgiftskontrollen går till så att alla månadsavgifter för förskola, familjedaghem och fritidshem som du betalat in under ett år jämförs med ditt hushålls deklarerade bruttoinkomster för samma år. Skatteverket måste avsluta deklarationerna innan kontrollerna kan göras, därför kan det hända att du får besked relativt lång tid i efterhand.

Månadsavgiften baseras på hela hushållets genomsnittliga månadsinkomst. Avgiften beräknas genom att lägga ihop alla skattepliktiga inkomster i ditt hushåll under året och sedan dela summan med tolv. Därför är det viktigt att bådas inkomster anmäls om ni är två vuxna i hushållet.

Om du får besked att du ska betala tillbaka

Du får en faktura som du har 30 dagar på dig att betala.

Om du inte kan betala hela mellanskillnaden på en gång kan du ansöka om att få dela upp betalningen. Vid delbetalning får du betala ränta på beloppet och en uppläggningsavgift på 170 kronor läggs på den första delfakturan.

Om du får besked att du ska få återbetalning

Vid återbetalning får du som vårdnadshavare hem en kreditfaktura där det står att du har ett belopp tillgodo med förklarande text och bilaga. Utbetalningen görs efter förfallodatum på fakturan.

Observera att innan du får en återbetalning så kommer andra obetalda skulder inom förskola eller skola du har till kommunen att dras av från summan du ska få tillbaka. Det som blir över betalas ut.

Vi använder oss av Swedbanks kontoregister vid utbetalning. Har du anmält ditt konto dit sker utbetalning direkt till angivet konto. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank. Om du ska få en återbetalning, men inte har anmält konto, kommer du att få ett utbetalningskort i stället.

Om ni är skilda vårdnadshavare med delad vårdnad

Vårdnadshavaren på adressen där barnet är folkbokfört kommer att få eventuellt återbetalningskrav eller pengar tillbaka. Ni får själva komma överens med varandra om hur in- eller utbetalningen ska fördelas. Malmö stad kan inte erbjuda någon hjälp när det gäller fördelningen.