$left
$middle

Avgiftskontroller

Det är viktigt att alla betalar rätt avgift för plats på förskola, familjedaghem eller fritidshem. Ingen ska betala för mycket eller för lite. Malmö stad gör därför avgiftskontroller för att systemet ska vara rättvist.

Följande gäller:

  • Om det visar sig att du har betalat för lite i avgift för plats på förskola, familjedaghem eller fritidshem kommer du att få ett besked om avgiftskontroll och en faktura som du har 30 dagar på dig att betala.
  • Om du har betalat för mycket så får du besked om att mellanskillnaden betalas tillbaka.
  • Du som har betalat rätt avgift får inget besked.

Visar det sig att eventuella felmarginaler i dina inbetalningar understiger 600 kronor om året (50 kronor i månaden) så kommer du varken få tillbaka pengar eller behöva göra någon extra inbetalning.

Avgiftskontrollen 2023

År 2023 kontrollerar vi avgiften gällande 2021 och besked kommer skickas ut under mars–juni 2023.

Läs brevet som skickas ut till berörda vårdnadshavare tillsammans med fakturan på olika språk.

Brev om avgiftskontroll Pdf, 103.3 kB.

Har du frågor om avgiftskontrollen kan du ringa, mejla eller besöka Malmö stad.

Så går avgiftskontrollen till

Avgiftskontrollen går till så att alla månadsavgifter för förskola, familjedaghem och fritidshem som du betalat in under ett år jämförs med ditt hushålls deklarerade inkomster före skatt för samma år. Skatteverket måste avsluta deklarationerna innan kontrollerna kan göras, därför kan det hända att du får besked relativt lång tid i efterhand.

Så beräknas månadsavgiften

Månadsavgiften beräknas genom att lägga ihop alla skattepliktiga inkomster i ditt hushåll under året och sedan dela summan med tolv.

Med hushåll avses både ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, även om den ena personen inte är vårdnadshavare.

Gifta som bor på olika adresser får en avgift baserad på bådas inkomst. Vid skilsmässa baseras avgiften på bådas inkomst tills dess att skilsmässan gått igenom.

Om du inte kan betala fakturan

Om du inte kan betala hela beloppet på en gång kan du ansöka om så kallat anstånd. Du kan då skjuta upp sista betalningsdagen upp till tre månader från det förfallodatum som står på fakturan. Vid anstånd betalar du ränta till dess fakturan är betald.

Behöver du längre tid än så kan du istället ansöka om delbetalning upp till ett år från förfallodatum. Vid delbetalning betalar du ränta på beloppet och en uppläggningsavgift på 170 kronor läggs på den första delfakturan.

För att ansöka om anstånd eller delbetalning kontakta Malmö stad.

Om du tycker fakturan är felaktig

Är det något som inte stämmer med din faktura eller du behöver ytterligare underlag än det som framgår på fakturan, kontakta Malmö stad omgående.

Om du anser att fakturan är felaktig behöver du beskriva vad som är fel för att vi ska kunna utreda vidare.

Om du ska få återbetalning

Vid återbetalning får du som vårdnadshavare hem en kreditfaktura där det står att du har ett belopp tillgodo med förklarande text och bilaga. Utbetalningen görs efter förfallodatum på fakturan.

Om du har andra obetalda skulder inom förskola eller skola till Malmö stad så kommer skulderna att dras av från summan du ska få tillbaka. Det som blir över betalas ut.

Vi använder oss av Swedbanks kontoregister vid utbetalning. Har du anmält ditt konto dit sker utbetalning direkt till angivet konto. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank. Om du ska få en återbetalning, men inte har anmält konto, kommer du att få ett utbetalningskort i stället.

Om ni är skilda vårdnadshavare med delad vårdnad

Den vårdnadshavare som var fakturamottagare under det år som kontrolleras får besked och eventuellt återbetalningskrav eller pengar tillbaka. Om familjeförhållanden har förändrats går betalningen eller fakturan till den vårdnadshavare som varit eller skulle varit fakturamottagare. Vi erbjuder inte delad faktura.

Ni får själva komma överens med varandra om hur in- eller utbetalningen ska fördelas. Malmö stad kan inte erbjuda någon hjälp när det gäller fördelningen.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv