Om Annelunds förskola

Annelunds förskola tillhör område öster 11. Här strävar vi efter att bygga upp ett enat område med en gemensam värdegrund och en pedagogisk identitet på varje förskola.

Vi fokuserar på att levandegöra vårt gemensamma värdeord: glädjeskaparnas atmosfär.

På Annelunds förskola sätter vi barnens trygghet och lärande i centrum. Vi vill väcka barnens nyfikenhet, intresse och lust att lära, genom roliga och stimulerande aktiviteter och lärmiljöer. Vi arbetar i åldershomogena grupper; yngre samt äldre barn.

Senast ändrad: 2020-09-15 16:53