Om Bellevue förskola

Hos oss på Bellevue förskola har vi en inbjudande och utmanande utemiljö med mötesplatser med motoriska utmaningar som lockar till lek, rörelse och upptäckande.

Vi har valt att organisera oss i olika konstellationer av åldersgrupper, både åldershomogena och åldersintegrerade, och i dem skapa miljöer som ger möjlighet att utmana barnen bättre med material och aktiviteter anpassat efter varje barns förutsättningar och behov vilket stärker delaktigheten. Våra grupper kallar vi

  • Luppen
  • Kikaren
  • Kompassen
  • Äventyrarna
  • Spejarna

Vi arbetar tematiskt/projekt anpassat efter barnens ålder, intresse och förutsättningar.

Barnen sover ute på vårt trädäck, under tak i sovsäckar.

Har du frågor kring verksamheten tveka inte att höra av dig till biträdande förskolechef Anette Åkesson eller förste förskollärare
Daniel Nyström

Senast ändrad: 2020-09-14 10:28