Om Djupadals förskola

Synen på det kompetenta barnet är genomgående för förskolans personal och de olika avdelningarnas tematiska arbete utgår från barnens intressen. Detta för att skapa en lustfylld och meningsfull vistelse för barnen på förskolan. Maten lagas av förskolans egen kock.

På Djupadals förskola arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans för att föräldrarna ska känna sig trygga med verksamheten och tillsammans med förskolans personal se sina barns utveckling.

Barnen erbjuds utevistelse varje dag och ofta går barngrupperna iväg och utforskar närmiljön. I närområdet finns många lekplatser och grönområden som besöks. 
Många gånger görs även längre utflykter med buss och barnen erbjuds olika kulturevenemang.

Förskolan strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal samt genom olika föräldrasammankomster. Det är viktigt att föräldrarna får inblick och känner sig delaktiga i förskolans verksamhet.

Föräldrar är alltid välkomna att vara med på förskolan. För nya föräldrar som söker en förskoleplats är det ofta bra att göra ett besök inför valet av förskola. Ta gärna kontakt med förskolans personal för ett besök.

Senast ändrad: 2020-09-18 11:03