Om Katrinelunds förskola

Vi baserar vår verksamhet på barngruppens behov och intressen och arbetar medvetet med att utveckla och stärka barnens språk. På Katrinelunds förskola spelar utomhuspedagogiken en stor roll. Vi använder vår gård flitigt i alla sammanhang.

Arbetssätt och barnsyn

På vår förskola ser vi alla barn som nyfikna och kompetenta med en förmåga att skapa egen kunskap. Till sin hjälp behöver barnen en miljö som är utmanande och tillåtande, en miljö där barnen erbjuds att uttrycka sig på olika sätt och där barnen får möjlighet till att lära av varandra. I vårt pedagogiska arbete utmanar vi barnens tankar och funderingar genom att lyssna, samtala och ställa reflekterande frågor.

Inomhus- och utomhusmiljö

Vi arbetar för att skapa en miljö som inspirerar barnet och lockar till lek och utforskande aktiviteter. Vi har en tydlig miljö där allt material är synligt för barnen.

En stor del av vår pedagogiska verksamhet sker utomhus. Vår gård har stora ytor och mycket grönska. Här kan barnen utveckla sin motorik genom att till exempel springa, klättra, spela boll, gunga och cykla.

Senast ändrad: 2020-09-22 11:06