Om Mariehage förskola

Mariehage förskola är vackert belägen i kanten av Slottsparken och har nära till museer, bibliotek och strand. Förskolan har plats för cirka 145 barn, vilka är fördelade i sju stycken grundgrupper. En lustfylld vistelse, barns inflytande, utveckling och lärande samt en medvetenhet kring natur och hälsa är viktiga grunder i vår verksamhet. Mariehage förskola har ett nära samarbete med övriga förskolor i området, främst Tessins förskola då de ingår i samma ledningsorganisation. Dessa två förskolor samarbetar kring verksamhetsutveckling och verksamhetsutbyte för barn och personal.

Barnens intressen och lust att utforska sig själv och sin omvärld är viktigt för oss att ta tillvara. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig i och utveckla många språk - kroppsspråk, verbalt språk, musik, bildskapande, IKT, matematik osv.. Detta gör vi bl.a. genom att arbeta med pedagogisk dokumentation, där reflektion kring dokumentationer tillsammans med barn, föräldrar och kollegor är centralt. Flexibilitet i barngrupper och miljöer möjliggör anpassning av lärmiljö och gruppindelningar utifrån barnens intressen, behov och utveckling. I arbetet med barns inflytande lägger vi stor vikt vid att synliggöra och tillvarata barns innehåll i leken. Personalen dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen för att få syn på vad som är viktigt för barnen, hur de gör och hur vi kan gå vidare. Förskolans verksamhet har en också en friluftssatsning och arbetar med en "grön tråd" genom verksamhet, mat och hälsomedvetenhet.

Personalen eftersträvar en lustfylld och meningsfull vistelse för barnen. Vi ska må bra och ha roligt tillsammans, alla efter sina förutsättningar. Respekt och förståelse för varandras olikheter är viktigt, liksom ett kritiskt tänkande kring eget agerande och den verksamhet vi skapar tillsammans med barnen. I arbetet med att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn stöds personalen av direkt handledning från både pedagogista och specialpedagog.

Utevistelse

Uteverksamhet för barnen värderas högt och den finns med och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap. Här undersöker vi, upplever, lär och respekterar det som finns i vår närhet. Ju äldre barnen blir, desto längre ifrån vår förskolegård tar vi oss för nya äventyr. Utevistelsen ger förutom bra förutsättningar för en god hälsa också möjligheter för utforskande och lärande. På vår förskolegård erbjuds olika "rum" och material som ger barnen de utmaningar de så ivrigt söker. Förskolan använder förutom sin utemiljö på gården, närliggande parker, stranden och staden som en lärande och äventyrlig lekmiljö. Med vår centrala placering i staden har vi gångavstånd till muséer, bibliotek och kultur vilket utnyttjas mycket.

Måltider

Vi vill ge barnen ett gott förhållningssätt till mat. Våra egna kockar lagar all mat på plats i förskolans eget kök och har en målsättning att laga allt från grunden. Förutom vikten av att servera näringsriktig mat värdesätter vi att erbjuda barnen en varierad, bred kost och många smakupplevelser. Detta tillgodoser vi genom att servera både svensk husmanskost och mat från det internationella köket.

Senast ändrad: 2020-11-17 10:22